Ariel Laboratoire

מרגע כניסתו לאקדמיה, הוא נבחר בין 3 העובדים המצטיינים הצעירים ביותר שניתנה להם את האפשרות להיות חלק מהעמותה "צרפת ההומניטרית" כדי להכין תותבות וכתרים עם שיתוף פעולה של רופאי שיניים בעלי שם עולמי. ליאור שיקרון העמיק את המומחיות שלו בבניית חרסינה עם קורס אינטנסיבי אצל דידיא פינסרד, עובד מצטיין של צרפת בליון.

לאחר שיתוף פעולה עם מעבדה המתמחה בזירקוניה, הוא מחליט ליישם את ניסיונו הצבור, נחישותו ואת כול האנרגיה שלו במעבדה פרטית : מעבדת אריאל נולדה.

התותבות שלכם היא עבודת צוות

לייטמוטיב שלנו

"אם אתה נותן להם כלים, הם יעשו איתם דברים נפלאים "

 

סטיב

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - Cercle blanc